Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – “Investim în dezvoltare durabilă”.

SIS – SOLIDARI LA ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1 – Stimularea spiritului antreprenorial la nivelul regiunilor Centru și Nord Vest și dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului social și al managementului întreprinderilor sociale pentru 104 persoane, prin participarea acestora la programele de formare în antreprenoriat social și de manager de întreprindere socială.

OS2 – Sprijinirea înființării de noi întreprinderi în domeniul economiei sociale prin acordarea de ajutor financiar pentru 24 întreprinderi sociale înființate în regiunea Centru și Nord Vest și furnizarea de servicii suport pentru a funcționa într-o manieră auto – sustenabilă.

OS3 – Promovarea antreprenoriatului social, a economiei sociale și a întreprinderilor sociale înființate în proiect prin desfășurarea a 6 evenimente de promovare a produselor și serviciilor întreprinderilor sociale înființate, crearea unei rețele de sprijin și cooperare între întreprinderile sociale și consolidarea capacității acestora, în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și implicarea lor în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând astfel accesul acestor persoane la resursele și serviciile comunității.

Ce oferă proiectul?

44

participanți la cursul de manager întreprindere socială

60

participanți la cursul de antreprenor in economie socială

24

planuri de afaceri selectate și finanțate

54000

finanțare între 54.000 – 99.000 euro pentru fiecare întreprindere înființată

Anunțuri/Informații/Articole

Aici puteţi vedea ultimele anunțuri / informații / articole pentru Proiectul SIS – "SOLIDARI LA ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE"

STADIU DEPUNERE PLANURI DE AFACERI

În cadrul proiectului SIS – SOLIDARI LA ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE, continuă procesul de colectare a planurilor de afaceri în […]

COMPETIȚIE PLANURI DE AFACERI

Chiar dacă suntem în situație de urgență datorită pandemiei de coronavirus, proiectul SIS – SOLIDARI LA ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE, […]

Anunț recrutare și selecție personal proiect POCU/449/4/16/128197

SC XEROM SERVICE SRL în calitate de solicitant și T SMART SERVICII SRL în calitate de partener, organizează selecţie în […]

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/449/4/16/128197
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investiții 9v : Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă
Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacitătii întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă
Beneficiar: Xerom Service SRL
Partener: T SMART SERVICII SRL

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.