SC XEROM SERVICE SRL în calitate de solicitant și T SMART SERVICII SRL în calitate de partener, organizează selecţie în vederea angajării în cadrul proiectului  „SIS- SOLIDAR LA ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE”, POCU/449/4/16/128197, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Detalii recrutare și selecție