ANUNȚ REZULTATE FINALE ALE SELECȚIEI PLANURILOR DE AFACERI PROIECT POCU/449/4/16/128197 – PLANURI DE AFACERI SELECTATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII FINANȚĂRII

“SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”

Azi, 11.09.2020, s-a finalizat procesul de evaluare a planurilor de afaceri care au fost depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/449/4/16/128197 “SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC T SMART SERVICII SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.

Prezenta listă redă situația planurilor de afaceri care au fost selectate spre finanțare, a celor aflate pe lista de rezervă și a celor respinse, publicate pe site-ul https://sis.xerom.ro/.

CATEGORIA DE FINANȚARE 2 LOCURI DE MUNCĂ  
NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE PUNCTAJ FINAL ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS
4 CJ / 13.07.2020 92,90 ADMIS PENTRU FINANȚARE
01 AB / 28.05.2020 88,55 ADMIS PENTRU FINANȚARE
08 AB / 29.05.2020 86,55 ADMIS PENTRU FINANȚARE
29 AB / 31.07.2020 86,55 ADMIS PENTRU FINANȚARE
34 AB / 31.07.2020 80,55 ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ
  CATEGORIA DE FINANȚARE 3 LOCURI DE MUNCĂ  
NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE PUNCTAJ FINAL ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS
07 AB / 29.05.2020 93,65 ADMIS PENTRU FINANȚARE
20 CJ / 14.08.2020 94,83 ADMIS PENTRU FINANȚARE
2 CJ / 10.07.2020 91,40 ADMIS PENTRU FINANȚARE
15 AB / 29.07.2020 83,40 ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ
37 AB / 31.07.2020 74,55 ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ
  CATEGORIA DE FINANȚARE 4 LOCURI DE MUNCĂ  
NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE PUNCTAJ FINAL ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS
21 AB / 29.07.2020 91,45 ADMIS PENTRU FINANȚARE
39 AB / 18.08.2020 90,05 ADMIS PENTRU FINANȚARE
17 AB / 29.07.2020 75,30 ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ
  CATEGORIA DE FINANȚARE 5 LOCURI DE MUNCĂ  
NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE PUNCTAJ FINAL ADMIS PENTRU FINANȚARE / ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ / RESPINS
6 CJ / 20.07.2020 96,40 ADMIS PENTRU FINANȚARE
04 AB / 29.05.2020 95,05 ADMIS PENTRU FINANȚARE
24 AB / 30.07.2020 94,25 ADMIS PENTRU FINANȚARE
7 CJ / 21.07.2020 93,25 ADMIS PENTRU FINANȚARE
13 CJ / 28.07.2020 91,05 ADMIS PENTRU FINANȚARE
19 AB / 29.07.2020 90,23 ADMIS PENTRU FINANȚARE
18 AB / 29.07.2020 90,05 ADMIS PENTRU FINANȚARE
35 AB / 31.07.2020 89,20 ADMIS PENTRU FINANȚARE
03 AB / 28.05.2020 87,95 ADMIS PENTRU FINANȚARE
27 AB / 31.07.2020 87,85 ADMIS PENTRU FINANȚARE
16 CJ / 29.07.2020 87,65 ADMIS PENTRU FINANȚARE
23 AB / 29.07.2020 87,30 ADMIS PENTRU FINANȚARE
10 AB / 27.07.2020 87,30 ADMIS PENTRU FINANȚARE
36 AB / 31.07.2020 86,55 ADMIS PENTRU FINANȚARE
05 AB / 29.05.2020 84,15 ADMIS PENTRU FINANȚARE
40 AB / 18.08.2020 84,00 ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ
14 AB / 28.07.2020 83,68 ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ
12 AB / 28.07.2020 83,20 ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ
11 CJ / 28.07.2020 80,93 ADMIS PE LISTA DE REZERVĂ
12 CJ / 28.07.2020 80,33 RESPINS
11 AB / 28.07.2020 79,35 RESPINS
13 AB / 28.07.2020 79,00 RESPINS
14 CJ / 28.07.2020 78,65 RESPINS
16 AB / 29.07.2020 75,83 RESPINS
 


LISTA FINALĂ CU PUNCTAJUL PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST EVALUATE ÎN FAZA 3 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/449/4/16/128197

“SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”
Nr. crt. NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 3 DE EVALUARE, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
1 04 AB / 29.05.2020 97,5
2 07 AB / 29.05.2020 97,5
3 23 AB / 29.07.2020 95
4 6 CJ / 20.07.2020 95
5 20 CJ / 14.08.2020 95
6 7 CJ / 21.07.2020 95
7 4 CJ / 13.07.2020 95
8 16 CJ / 29.07.2020 95
9 10 AB / 27.07.2020 95
10 24 AB / 30.07.2020 92,5
11 36 AB / 31.07.2020 92,5
12 39 AB / 18.08.2020 92,5
13 29 AB / 31.07.2020 92,5
14 19 AB / 29.07.2020 92,5
15 18 AB / 29.07.2020 92,5
16 08 AB / 29.05.2020 92,5
17 03 AB / 28.05.2020 92,5
18 21 AB / 29.07.2020 92,5
19 2 CJ / 10.07.2020 90
20 13 CJ / 28.07.2020 90
21 01 AB / 28.05.2020 87,5
22 27 AB / 31.07.2020 87,5
23 35 AB / 31.07.2020 85
24 05 AB / 29.05.2020 77,5
25 15 AB / 29.07.2020 75
26 34 AB / 31.07.2020 72,5
27 14 AB / 28.07.2020 71,25
28 12 CJ / 28.07.2020 70
29 40 AB / 18.08.2020 70
30 11 AB / 28.07.2020 65
31 12 AB / 28.07.2020 65
32 13 AB / 28.07.2020 65
33 11 CJ / 28.07.2020 65
34 14 CJ / 28.07.2020 65
35 16 AB / 29.07.2020 55
36 17 AB / 29.07.2020 55
37 37 AB / 31.07.2020 52,5
38 28 AB / 31.07.2020 Absent
39 01 CJ / 29.05.2020 Absent
40 18 CJ / 04.08.2020 Absent
41 19 CJ / 07.08.2020 Absent

Prezenta listă, disponibilă pe https://sis.xerom.ro/, redă situația finală a punctajelor planurilor de afaceri, după soluționarea contestațiilor fazei 3 de evaluare, în urma evaluării în cadrul Fazei 3 de evaluare a planurilor de afaceri depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/449/4/16/128197 “SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC T SMART SERVICII SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.LISTA INIȚIALĂ CU PUNCTAJUL PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST EVALUATE ÎN FAZA 3 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/449/4/16/128197

“SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”
Nr. crt. NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 3 DE EVALUARE, ANTERIOR SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR
1 04 AB / 29.05.2020 97,5
2 07 AB / 29.05.2020 97,5
3 23 AB / 29.07.2020 95
4 6 CJ / 20.07.2020 95
5 20 CJ / 14.08.2020 95
6 7 CJ / 21.07.2020 95
7 4 CJ / 13.07.2020 95
8 16 CJ / 29.07.2020 95
9 10 AB / 27.07.2020 95
10 24 AB / 30.07.2020 92,5
11 36 AB / 31.07.2020 92,5
12 39 AB / 18.08.2020 92,5
13 29 AB / 31.07.2020 92,5
14 19 AB / 29.07.2020 92,5
15 18 AB / 29.07.2020 92,5
16 08 AB / 29.05.2020 92,5
17 03 AB / 28.05.2020 92,5
18 21 AB / 29.07.2020 92,5
19 2 CJ / 10.07.2020 90
20 13 CJ / 28.07.2020 90
21 01 AB / 28.05.2020 87,5
22 27 AB / 31.07.2020 87,5
23 35 AB / 31.07.2020 85
24 05 AB / 29.05.2020 77,5
25 15 AB / 29.07.2020 75
26 34 AB / 31.07.2020 72,5
27 14 AB / 28.07.2020 71,25
28 12 CJ / 28.07.2020 70
29 40 AB / 18.08.2020 70
30 11 AB / 28.07.2020 65
31 12 AB / 28.07.2020 65
32 13 AB / 28.07.2020 65
33 11 CJ / 28.07.2020 65
34 14 CJ / 28.07.2020 65
35 16 AB / 29.07.2020 55
36 17 AB / 29.07.2020 55
37 37 AB / 31.07.2020 52,5
38 28 AB / 31.07.2020 Absent
39 01 CJ / 29.05.2020 Absent
40 18 CJ / 04.08.2020 Absent
41 19 CJ / 07.08.2020 Absent

Prezenta listă redă situația inițială a punctajelor planurilor de afaceri, anterior soluționării contestațiilor fazei 3 de evaluare, în urma evaluării în cadrul Fazei 3 de evaluare a planurilor de afaceri depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/449/4/16/128197 “SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC T SMART SERVICII SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.

Aplicanții vor putea transmite eventuale contestații pe e-mail proiect128197@gmail.com în data de 09.09.2020, conform prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului, disponibilă pe site-ul https://sis.xerom.ro/.PROGRAMARE INTERVIURI FAZA 3 DE EVALUARE PLANURI DE AFACERI

LISTA FINALĂ, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR AFERENTE FAZEI 2 CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE A PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST ADMISE ÎN FAZA 3 DE EVALUARE ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/449/4/16/128197 “


Tabelul de mai jos redă situația planurilor de afaceri care vor fi evaluate în Faza 3 de interviu, cu menționarea datei, a orei estimate și a locației în care va avea loc interviul.
Dată fiind situația sanitară impusă de COVID-19, rugăm aplicanții să se prezinte la interviu cu mască de protecție și să respecte regulile generale sanitare date de contextul actual. Evaluarea aplicanților va fi realizată conform prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului, disponibilă pe site-ul https://sis.xerom.ro/.

Nr. crt. DATA ORA ESTIMATĂ LOCAȚIA INTERVIULUI NUMĂRUL ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII PLANULUI DE AFACERI
1 Miercuri, 02 septembrie 2020 Ora 14,00 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 07 AB / 29.05.2020
2 Miercuri, 02 septembrie 2020 Ora 14,20 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 21 AB / 29.07.2020
3 Miercuri, 02 septembrie 2020 Ora 14,40 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 17 AB / 29.07.2020
4 Miercuri, 02 septembrie 2020 Ora 15,00 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 27 AB / 31.07.2020
5 Miercuri, 02 septembrie 2020 Ora 15,20 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 05 AB / 29.05.2020
6 Miercuri, 02 septembrie 2020 Ora 15,40 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 24 AB / 30.07.2020
7 Miercuri, 02 septembrie 2020 Ora 16,00 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 34 AB / 31.07.2020
8 Miercuri, 02 septembrie 2020 Ora 16,20 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 03 AB / 28.05.2020
9 Miercuri, 02 septembrie 2020 Ora 16,40 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 36 AB / 31.07.2020
10 Miercuri, 02 septembrie 2020 Ora 17,00 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 28 AB / 31.07.2020
 
1 Joi, 03 septembrie 2020 Ora 14,20 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 39 AB/ 18.08.2020
2 Joi, 03septembrie 2020 Ora 14,40 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 40 AB/ 18.08.2020
3 Joi, 03septembrie 2020 Ora 15,00 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 12 CJ/ 28.07.2020
4 Joi, 03septembrie 2020 Ora 15,20 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 14 CJ/ 28.07.2020
5 Joi, 03septembrie 2020 Ora 15,40 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 1 CJ/ 29.05.2020
6 Joi, 03septembrie 2020 Ora 16,00 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 20 CJ/ 14.08.2020
7 Joi, 03septembrie 2020 Ora 16,20 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 13 CJ/ 28.07.2020
8 Joi, 03septembrie 2020 Ora 16,40 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 4 CJ / 13.07.2020
9 Joi, 03septembrie 2020 Ora 17,00 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 11 CJ / 28.07.2020
10 Joi, 03septembrie 2020 Ora 17,20 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 7 CJ / 21.07.2020
11 Joi, 03septembrie 2020 Ora 17,40 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 16 CJ / 29.07.2020
12 Joi, 03septembrie 2020 Ora 18,00 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 6 CJ/20.07.2020
13 Joi, 03septembrie 2020 Ora 18,20 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 19 CJ/07.08.2020
14 Joi, 03septembrie 2020 Ora 18,40 Sediul T Smart Servicii, Floresti, str. Florilor nr. 76, casa 7/1 18CJ/04.08.2020
 
1 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 14,00 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 04 AB / 29.05.2020
2 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 14,20 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 12 AB / 28.07.2020
3 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 14,40 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 14 AB / 28.07.2020
4 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 15,00 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 18 AB / 29.07.2020
5 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 15,20 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia   19 AB / 29.07.2020
6 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 15,40 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 15 AB / 29.07.2020
7 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 16,00 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 37 AB / 31.07.2020
8 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 16,20 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 11 AB / 28.07.2020
9 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 16,40 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 35 AB / 31.07.2020
10 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 17,00 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 23 AB / 29.07.2020
11 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 17,20 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 10 AB / 27.07.2020
12 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 17,40 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 08 AB / 29.05.2020
13 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 18,00 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 13 AB / 28.07.2020
14 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 18,20 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 01 AB / 28.05.2020
15 Vineri, 04 septembrie 2020 Ora 18,40 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 16 AB / 29.07.2020
 
1 Marți, 08 septembrie 2020 Ora 16,00 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 29 AB / 31.07.2020
2 Marți, 08 septembrie 2020 Ora 16,20 Sediul Xerom Service SRL, Str. Morii, nr. 7A, Alba Iulia 2 CJ/ 10.07.2020
   LISTA FINALĂ CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE A PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST ADMISE ÎN FAZA 2 DE EVALUARE ȘI CARE VOR FI EVALUATE ÎN FAZA 3 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/449/4/16/128197

“SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”
Nr. crt. NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 2 DE EVALUARE, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR SITUAȚIA PLANULUI DE AFACERI   Admis la faza 3 interviu / NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
1 6 CJ / 20.07.2020 97 Admis la faza 3 interviu
2 24 AB / 30.07.2020 95 Admis la faza 3 interviu
3 20 CJ / 14.08.2020 94,75 Admis la faza 3 interviu
4 04 AB / 29.05.2020 94 Admis la faza 3 interviu
5 7 CJ / 21.07.2020 92,5 Admis la faza 3 interviu
6 07 AB / 29.05.2020 92 Admis la faza 3 interviu
7 2 CJ / 10.07.2020 92 Admis la faza 3 interviu
8 4 CJ / 13.07.2020 92 Admis la faza 3 interviu
9 13 CJ / 28.07.2020 91,5 Admis la faza 3 interviu
10 12 AB / 28.07.2020 91 Admis la faza 3 interviu
11 21 AB / 29.07.2020 91 Admis la faza 3 interviu
12 01 CJ / 29.05.2020 91 Admis la faza 3 interviu
13 35 AB / 31.07.2020 91 Admis la faza 3 interviu
14 40 AB / 18.08.2020 90 Admis la faza 3 interviu
15 18 CJ / 04.08.2020 89,5 Admis la faza 3 interviu
16 19 AB / 29.07.2020 89,25 Admis la faza 3 interviu
17 01 AB / 28.05.2020 89 Admis la faza 3 interviu
18 14 AB / 28.07.2020 89 Admis la faza 3 interviu
19 18 AB / 29.07.2020 89 Admis la faza 3 interviu
20 39 AB / 18.08.2020 89 Admis la faza 3 interviu
21 27 AB / 31.07.2020 88 Admis la faza 3 interviu
22 11 CJ / 28.07.2020 87,75 Admis la faza 3 interviu
23 05 AB / 29.05.2020 87 Admis la faza 3 interviu
24 15 AB / 29.07.2020 87 Admis la faza 3 interviu
25 03 AB / 28.05.2020 86 Admis la faza 3 interviu
26 11 AB / 28.07.2020 85,5 Admis la faza 3 interviu
27 13 AB / 28.07.2020 85 Admis la faza 3 interviu
28 16 AB / 29.07.2020 84,75 Admis la faza 3 interviu
29 12 CJ / 28.07.2020 84,75 Admis la faza 3 interviu
30 14 CJ / 28.07.2020 84,5 Admis la faza 3 interviu
31 16 CJ / 29.07.2020 84,5 Admis la faza 3 interviu
32 19 CJ / 07.08.2020 84 Admis la faza 3 interviu
33 36 AB / 31.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
34 17 AB / 29.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
35 29 AB / 31.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
36 37 AB / 31.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
37 23 AB / 29.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
38 28 AB / 31.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
39 10 AB / 27.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
40 08 AB / 29.05.2020 84 Admis la faza 3 interviu
41 34 AB / 31.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
42 31 AB / 31.07.2020 81 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
43 22 AB / 29.07.2020 79,5 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
44 25 AB / 30.07.2020 74,5 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
45 02 AB / 28.05.2020 72 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
47 20 AB / 29.07.2020 72 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
48 32 AB / 31.07.2020 72 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
49 38 AB / 31.07.2020 72 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
50 3 CJ / 10.07.2020 71 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
50 06 AB / 29.05.2020 70 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
51 10 CJ / 24.07.2020 67,5 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
52 8 CJ / 23.07.2020 65 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
53 30 AB / 31.07.2020 61 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
54 5 CJ / 16.07.2020 60,5 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
55 9 CJ / 23.07.2020 57 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
56 09 AB / 29.05.2020 55 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
57 26 AB / 30.07.2020 32 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
58 33 AB / 31.07.2020 32 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu

Prezenta listă redă situația finală a planurilor de afaceri, după soluționarea contestațiilor fazei 2 de evaluare, în urma evaluării în cadrul Fazei 2 de evaluare a planurilor de afaceri depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/449/4/16/128197 “SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC T SMART SERVICII SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.

Planurile de afaceri selectate în ordinea descrescătoare a punctajelor vor intra în Faza 3 de evaluare – interviu, conform prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului, disponibilă pe site-ul https://sis.xerom.ro/Anunț important!

TRANSMITEREA CONTESTAȚIILOR PENTRU FAZA 2 SE POATE FACE PÂNĂ LUNI, 31.08.2020. ORA 12:00, PE ADRESA DE E-MAIL A PROIECTULUI proiect128197@gmail.com.

CONTESTAȚIILE TRANSMISE DUPĂ TERMENUL LIMITĂ NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE.

LISTA INIȚIALĂ CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE A PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST ADMISE ÎN FAZA 2 DE EVALUARE ȘI CARE VOR FI EVALUATE ÎN FAZA 3 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/449/4/16/128197

“SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”
Nr. crt. NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE MEDIA PUNCTAJELOR PLANULUI DE AFACERI ÎN CADRUL FAZEI 2 DE EVALUARE SITUAȚIA PLANULUI DE AFACERI   Admis la faza 3 interviu / NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
1 6 CJ / 20.07.2020 97 Admis la faza 3 interviu
2 20 CJ / 14.08.2020 94,75 Admis la faza 3 interviu
3 04 AB / 29.05.2020 94 Admis la faza 3 interviu
4 7 CJ / 21.07.2020 92,5 Admis la faza 3 interviu
5 07 AB / 29.05.2020 92 Admis la faza 3 interviu
6 2 CJ / 10.07.2020 92 Admis la faza 3 interviu
7 4 CJ / 13.07.2020 92 Admis la faza 3 interviu
8 13 CJ / 28.07.2020 91,5 Admis la faza 3 interviu
9 12 AB / 28.07.2020 91 Admis la faza 3 interviu
10 21 AB / 29.07.2020 91 Admis la faza 3 interviu
11 01 CJ / 29.05.2020 91 Admis la faza 3 interviu
12 40 AB / 18.08.2020 90 Admis la faza 3 interviu
13 18 CJ / 04.08.2020 89,5 Admis la faza 3 interviu
14 01 AB / 28.05.2020 89 Admis la faza 3 interviu
15 14 AB / 28.07.2020 89 Admis la faza 3 interviu
16 18 AB / 29.07.2020 89 Admis la faza 3 interviu
17 39 AB / 18.08.2020 89 Admis la faza 3 interviu
18 27 AB / 31.07.2020 88 Admis la faza 3 interviu
19 05 AB / 29.05.2020 87 Admis la faza 3 interviu
20 03 AB / 28.05.2020 86 Admis la faza 3 interviu
21 13 AB / 28.07.2020 85 Admis la faza 3 interviu
22 14 CJ / 28.07.2020 84,5 Admis la faza 3 interviu
23 11 CJ / 28.07.2020 84,5 Admis la faza 3 interviu
24 16 CJ / 29.07.2020 84,5 Admis la faza 3 interviu
25 11 AB / 28.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
26 19 AB / 29.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
27 19 CJ / 07.08.2020 84 Admis la faza 3 interviu
28 15 AB / 29.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
29 36 AB / 31.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
30 17 AB / 29.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
31 29 AB / 31.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
32 37 AB / 31.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
33 23 AB / 29.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
34 24 AB / 30.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
35 28 AB / 31.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
36 10 AB / 27.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
37 35 AB / 31.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
38 08 AB / 29.05.2020 84 Admis la faza 3 interviu
39 34 AB / 31.07.2020 84 Admis la faza 3 interviu
40 12 CJ / 28.07.2020 83,25 Admis la faza 3 interviu
41 25 AB / 30.07.2020 73 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
42 02 AB / 28.05.2020 72 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
43 20 AB / 29.07.2020 72 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
44 32 AB / 31.07.2020 72 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
45 38 AB / 31.07.2020 72 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
46 31 AB / 31.07.2020 71 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
47 3 CJ / 10.07.2020 71 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
48 06 AB / 29.05.2020 70 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
49 22 AB / 29.07.2020 69 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
50 10 CJ / 24.07.2020 67,5 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
51 16 AB / 29.07.2020 66 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
52 8 CJ / 23.07.2020 65 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
53 30 AB / 31.07.2020 61 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
54 5 CJ / 16.07.2020 60,5 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
55 9 CJ / 23.07.2020 57 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
56 09 AB / 29.05.2020 55 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
57 26 AB / 30.07.2020 32 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu
58 33 AB / 31.07.2020 32 NU ESTE ADMIS la faza 3 interviu

Prezenta listă redă situația inițială a planurilor de afaceri în urma evaluării în cadrul Fazei 2 de evaluare a planurilor de afaceri depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/449/4/16/128197 “SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC T SMART SERVICII SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.

Aplicanții vor putea transmite eventuale contestații pe e-mail proiect128197@gmail.com în maxim 2 zile lucrătoare, respectiv în datele de 27.08.2020 și 28.08.2020, conform prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului, disponibilă pe site-ul https://sis.xerom.ro/.

Primele 40 de planuri de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor vor intra automat în Faza 3 de evaluare – interviu, conform prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului, disponibilă pe site-ul https://sis.xerom.ro/.

 LISTA FINALĂ CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE A PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST ADMISE ÎN FAZA 1 DE EVALUARE ȘI CARE VOR FI EVALUATE ÎN FAZA 2 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/449/4/16/128197

“SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”

Nr. crt. NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE SITUAȚIA FINALĂ A PLANULUI DE AFACERI (după eventuale contestații)   ADMIS faza 1 / RESPINS faza 1
1 01 AB / 28.05.2020 ADMIS faza 1
2 02 AB / 28.05.2020 ADMIS faza 1
3 03 AB / 28.05.2020 ADMIS faza 1
4 04 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
5 05 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
6 06 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
7 07 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
8 08 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
9 09 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
10 01 CJ / 29.05.2020 ADMIS faza 1
11 10 AB / 27.07.2020 ADMIS faza 1
12 11 AB / 28.07.2020 ADMIS faza 1
13 12 AB / 28.07.2020 ADMIS faza 1
14 13 AB / 28.07.2020 ADMIS faza 1
15 14 AB / 28.07.2020 ADMIS faza 1
16 15 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
17 16 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
18 17 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
19 18 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
20 19 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
21 20 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
22 21 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
23 22 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
24 23 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
25 24 AB / 30.07.2020 ADMIS faza 1
26 25 AB / 30.07.2020 ADMIS faza 1
27 26 AB / 30.07.2020 ADMIS faza 1
28 27 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
29 28 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
30 29 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
31 30 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
32 31 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
33 32 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
34 33 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
35 34 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
36 35 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
37 36 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
38 37 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
39 38 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
40 2 CJ / 10.07.2020 ADMIS faza 1
41 3 CJ / 10.07.2020 ADMIS faza 1
42 4 CJ / 13.07.2020 ADMIS faza 1
43 5 CJ / 16.07.2020 ADMIS faza 1
44 6 CJ / 20.07.2020 ADMIS faza 1
45 7 CJ / 21.07.2020 ADMIS faza 1
46 8 CJ / 23.07.2020 ADMIS faza 1
47 9 CJ / 23.07.2020 ADMIS faza 1
48 10 CJ / 24.07.2020 ADMIS faza 1
49 11 CJ / 28.07.2020 ADMIS faza 1
50 12 CJ / 28.07.2020 ADMIS faza 1
51 13 CJ / 28.07.2020 ADMIS faza 1
52 14 CJ / 28.07.2020 ADMIS faza 1
53 15 CJ / 29.07.2020 RESPINS faza 1
54 16 CJ / 29.07.2020 ADMIS faza 1
55 17 CJ / 29.07.2020 RESPINS faza 1
56 39 AB / 18.08.2020 ADMIS faza 1
57 40 AB / 18.08.2020 ADMIS faza 1
58 18 CJ / 04.08.2020 ADMIS faza 1
59 19 CJ / 07.08.2020 ADMIS faza 1
60 20 CJ / 14.08.2020 ADMIS faza 1

Prezenta listă redă situația finală a planurilor de afaceri în urma evaluării în cadrul Fazei 1 de evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru planurile de afaceri depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/449/4/16/128197 “SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC T SMART SERVICII SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.

Toate planurile de afaceri admise în Faza 1 de evaluare, după soluționarea contestațiilor, participă la Faza 2 de evaluare – evaluarea calitativă. Prezenta listă este disponibilă pe site-ul https://sis.xerom.ro/.Lista evaluării Fazei 1 a Competiției de planuri de afaceri din cadrul proiectului SIS – Solidari la inființarea de întreprinderi sociale.

Mult succes în continuare!
Nr. crt. NR. / DATA DEPUNERII PLANULUI DE AFACERI ÎN COMPETIȚIE SITUAȚIA PLANULUI DE AFACERI   ADMIS faza 1 / RESPINS faza 1
1 01 AB / 28.05.2020 ADMIS faza 1
2 02 AB / 28.05.2020 ADMIS faza 1
3 03 AB / 28.05.2020 ADMIS faza 1
4 04 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
5 05 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
6 06 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
7 07 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
8 08 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
9 09 AB / 29.05.2020 ADMIS faza 1
10 01 CJ / 29.05.2020 ADMIS faza 1
11 10 AB / 27.07.2020 ADMIS faza 1
12 11 AB / 28.07.2020 ADMIS faza 1
13 12 AB / 28.07.2020 ADMIS faza 1
14 13 AB / 28.07.2020 ADMIS faza 1
15 14 AB / 28.07.2020 ADMIS faza 1
16 15 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
17 16 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
18 17 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
19 18 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
20 19 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
21 20 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
22 21 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
23 22 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
24 23 AB / 29.07.2020 ADMIS faza 1
25 24 AB / 30.07.2020 ADMIS faza 1
26 25 AB / 30.07.2020 ADMIS faza 1
27 26 AB / 30.07.2020 ADMIS faza 1
28 27 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
29 28 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
30 29 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
31 30 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
32 31 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
33 32 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
34 33 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
35 34 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
36 35 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
37 36 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
38 37 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
39 38 AB / 31.07.2020 ADMIS faza 1
40 2 CJ / 10.07.2020 ADMIS faza 1
41 3 CJ / 10.07.2020 ADMIS faza 1
42 4 CJ / 13.07.2020 ADMIS faza 1
43 5 CJ / 16.07.2020 ADMIS faza 1
44 6 CJ / 20.07.2020 ADMIS faza 1
45 7 CJ / 21.07.2020 ADMIS faza 1
46 8 CJ / 23.07.2020 ADMIS faza 1
47 9 CJ / 23.07.2020 ADMIS faza 1
48 10 CJ / 24.07.2020 ADMIS faza 1
49 11 CJ / 28.07.2020 ADMIS faza 1
50 12 CJ / 28.07.2020 ADMIS faza 1
51 13 CJ / 28.07.2020 ADMIS faza 1
52 14 CJ / 28.07.2020 ADMIS faza 1
53 15 CJ / 29.07.2020 RESPINS faza 1
54 16 CJ / 29.07.2020 ADMIS faza 1
55 17 CJ / 29.07.2020 RESPINS faza 1
56 39 AB / 18.08.2020 ADMIS faza 1
57 40 AB / 18.08.2020 ADMIS faza 1
58 18 CJ / 04.08.2020 ADMIS faza 1
59 19 CJ / 07.08.2020 ADMIS faza 1
60 20 CJ / 14.08.2020 ADMIS faza 1
 

LISTA INIȚIALĂ CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE A PLANURILOR DE AFACERI CARE AU FOST ADMISE ÎN FAZA 1 DE EVALUARE ȘI CARE VOR FI EVALUATE ÎN FAZA 2 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/449/4/16/128197

SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale

Prezenta listă redă situația planurilor de afaceri în urma evaluării în cadrul Fazei 1 de evaluare a planurilor de afaceri depuse în competiția din cadrul proiectului POCU/449/4/16/128197 “SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale”, implementat de către SC XEROM SERVICE SRL, în parteneriat cu SC T SMART SERVICII SRL în cadrul Programului Operațional POCU 2014-2020.

Aplicanții vor putea transmite eventuale contestații pe e-mail proiect128197@gmail.com în maxim 2 zile lucrătoare, respectiv în datele de 24.08.2020 și 25.08.2020, conform prevederilor Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului, disponibilă pe site-ul https://sis.xerom.ro/.

Felicitări! 

Dacă ai ajuns pe această pagină, probabil că ai absolvit unul din cursurile derulate de către SC XEROM SERVICE SRL în domeniul ”Antreprenor în Economie Socială” sau ”Manager de Întreprindere Socială” și te-ai calificat pentru etapa următoare, cea în care poți depune în competiție planul de afaceri.

Pentru a înțelege mai bine procesul, am pregătit o metodologie de evaluare și selecție planuri de afaceri și o serie de documente de suport, pe care le poți consulta în continuare!

Ce trebuie să reții… este faptul că tot setul de documente va ajunge la tine și pe email, în format editabil! Îți va fi ușor să-ți pui ideile în ordine și să convingi apoi juriul, că trebuie să fii unul din cei 24 de antreprenori sociali selectați pentru finanțare! Tot în email, vei avea precizată și data până la care planul tău, împreună că cu toate anexele, trebuie să ajungă la noi pentru evaluare!

Așteptăm cu nerăbdare ideea ta de afacere socială și îți urăm MULT SUCCES și MULTĂ INSPIRAȚIE!Atenție! Modificare metodologie de evaluare și selecție plan de afaceri