În cazul în care planul d-voastră de afacere, va fi selectat în urma concursului și veți înființa o afacere cu fonduri de minimis prin acest proiect, veți avea obligația:

  • să nu fiți acționar majoritar într-o altă întreprindere (societate comercială, persoană fizică autorizată, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și asociații şi fundații, cooperative agricole şi societăți agricole care desfășoară activități economice);
  • să folosiți finanțarea în conformitate cu planul de afacere prezentat și selectat;
  • să creați minimum de locuri de muncă aferente subvenției primite;
  • sa mențineți activă întreprinderea înființată pentru o perioada de minim 2 ani.

 

Notă: Prin completarea și transmiterea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale.

Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistrare individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.