SIS – SOLIDARI LA ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/449/4/16/128197
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investiții 9v : Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă
Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacitătii întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă
– implementat de către Xerom Service SRL în parteneriat cu T SMART SERVICII SRL

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea numărului de entități de economie socială prin înființarea a 24 de întreprinderi sociale în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, Centru și Nord Vest, și sprijinirea dezvoltării acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1 – Stimularea spiritului antreprenorial la nivelul regiunilor Centru și Nord Vest și dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului social și al managementului întreprinderilor sociale pentru 104 persoane, prin participarea acestora la programele de formare în antreprenoriat social și de manager de întreprindere socială.

OS2 – Sprijinirea înființării de noi întreprinderi în domeniul economiei sociale prin acordarea de ajutor financiar pentru 24 întreprinderi sociale înființate în regiunea Centru și Nord Vest și furnizarea de servicii suport pentru a funcționa într-o manieră auto – sustenabilă.

OS3 – Promovarea antreprenoriatului social, a economiei sociale și a întreprinderilor sociale înființate în proiect prin desfășurarea a 6 evenimente de promovare a produselor și serviciilor întreprinderilor sociale înființate, crearea unei rețele de sprijin și cooperare între întreprinderile sociale și consolidarea capacității acestora, în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și implicarea lor în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând astfel accesul acestor persoane la resursele și serviciile comunității.

Ce oferă proiectul?

44

participanți la cursul de manager întreprindere socială

60

participanți la cursul de antreprenor in economie socială

24

planuri de afaceri selectate și finanțate

54000

finanțare între 54.000 – 99.000 euro pentru fiecare întreprindere înființată

Cine poate beneficia de activitățile proiectului?

  • Persoane care doresc să înființeze o întreprindere socială
  • cu vârsta între 18-64 ani
  • cu domiciliu/reședința în regiunile Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB) sau Nord Vest (BH, CJ, SJ, SM, BN, MM)
  • Persoane care nu fac parte din categoria NEETS (18-24 ani care nu au un loc de muncă și nu urmează școala )

Dintre solicitanții care se înscriu în proiect vor fi selectați în grupul țintă cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate conform Metodologiei de recrutare și selecție grup țintă.

Proiectul cuprinde II etape de implementare:

Etapa I- Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale (13.09.2019 – 12.09.2020)

Etapa II – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale (13.09.2020 – 12.09.2022)

Calendar implementare etapa I

13.09.2019 – 12.09.2020

13.09.2019 – 12.09.2020

Participare la sesiunile de informare din cadrul proiectului

13.09.2019 – 12.05.2020

Înregistrare în grupul țintă al proiectului (persoane care sunt interesate pentru obținerea unei finanțări în vederea înființării și funcționării unei întreprinderi sociale)

13.11.2019 – 12.07.2020

Participarea la unul din cursurile desfășurate în cadrul proiectului, respectiv:
Antreprenor în economia socială sau Manager de întreprindere socială (pers. cu studii superioare)

13.03.2020 – 12.07.2020

Participare workshop – marketing si cercetarea de piață

13.12.2019 – 12.09.2020

CONCURS PLANURI DE AFACERI – Evaluare și selecție planuri de afaceri

Calendar implementare etapa II

13.09.2020 – 12.09.2023

13.09.2020 – 12.09.2022

Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere și mentoring

13.09.2020 – 12.02.2021

Înființarea si demararea funcționării întreprinderilor sociale

13.02.2021 – 12.09.2022

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru întreprinderile sociale înființate

13.02.2021 – 12.09.2022

Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor sociale

13.09.2020 -12.09.2022

Parteneriate sustenabile pentru dezvoltarea domeniului economiei sociale și al întreprinderilor sociale înființate în proiect
Valoarea totală a proiectului: 13.662.002,13 lei
Valoare cofinanțare: 13.459.812,39 lei


Data începere proiect: 13 septembrie 2019 | Data finalizare proiect: 12 septembrie 2022

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.