SC XEROM SERVICE SRL Alba Iulia în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SC T SMART SERVICII SRL Cluj- Napoca implementează proiectul ”SIS – Solidari la înființarea de întreprinderi sociale” – POCU/449/4/16/128197. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. Implementat pe o perioadă de 36 luni, respectiv 13 septembrie 2019 – 12 septembrie 2022, proiectul are ca obiectiv general creșterea numărului de entități sociale prin înființarea a 24 de întreprinderi sociale în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, Centru și Nord Vest și sprijinirea dezvoltării acestora.

Valoarea totală a proiectului este de 13.662.002,13 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 13.459.812,39 lei.

Grupul țintă al proiectului este format din minim 104 persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 ani care doresc să își înființeze o întreprindere socială în mediul urban sau rural din cele 2 regiuni ale proiectului, respectiv Regiunea centru și Regiunea Nord-Vest. Aceștia vor urma și absolvi cursul de formare profesională în ocupația de antreprenor în economie socială, din care un număr de 44 persoane vor urma și cursul de manager de întreprindere socială. În urma participării la seriile de curs, beneficiarii vor dobândi cunoștiințele necesare realizării unui plan de afaceri cu care se vor putea înscrie la concursul de plan de afaceri din cadrul proiectului. Ca urmare a selecției realizate de un juriu competent, primele 24 de planuri de afaceri vor fi finanțate cu ajutoare de minimis cuprinse între 54.000 Euro și 99.000 Euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create.

Totodată, în primele 4 luni de la semnarea contractului de subvenție, cele 24 structuri finanțate  vor obține atestatul de întreprindere socială. Prin înființarea și susținerea celor 24 de întreprinderi sociale se estimează crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă care vor contribui la dezvoltarea comunității.

 

Detalii suplimentare se pot obține apelând următoarele date de contact:

 

Pentru regiunea Centru:                                                     Pentru regiune Nord-Vest:

SC XEROM SERVICE SRL                                                SC T SMART SERVICII SRL

Tel.: 0754692260                                                                Tel.: 0264433728 / 0264433728

E-mail: proiect128197@gmail.com                                   E-mail: smartservicii@yahoo.com